Studio Reglement

YogaRebels hanteert een studioreglement.
Overtreding van dit reglement geeft YogaRebels het recht een klant de toegang tot haar studio/locatie te weigeren.

Inschrijven

• Voor aanvang van een introductie/les, worden de volgende formulieren door de klant ondertekend/ingevuld/gelezen.
1. Een inschrijfformulier/intakeformulier
2. Het studioreglement
3. De algemene voorwaarden

• Voordat een klant begint aan een Yoga-sessie wordt een intakegesprek gehouden en eventueel een introductieles gegeven.
• Indien nodig worden op het inschrijfformulier aantekeningen gemaakt over lichamelijk mogelijkheden en beperkingen waarmee tijdens trainingen rekening gehouden moet worden c.q. waaraan gewerkt moet worden.
• Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts of fysiotherapeut voordat u besluit een Yoga-sessie te volgen.
• Vermeld blessures, medicatie, aandoeningen, latex allergie of ziekten altijd duidelijk op het inschrijfformulier en/of tijdens het intakegesprek.
• In bepaalde gevallen zal YogaRebels u gemotiveerd adviseren privé lessen te volgen alvorens deel te nemen aan groepslessen.

Yoga-sessies

Alle lessen dienen voor de aanvang van de les contant betaald te zijn.
Indien dit niet het geval is, heeft YogaRebels het recht de les te annuleren.

Matlessen/groepslessen.

• Tenzij omstandigheden dit verhinderen, wordt een matles/groepsles door een vaste docent(e) gegeven.
• Als nieuwe klant instappen in een lopende serie matlessen/groepslessen kan alleen in overleg met een docent(e), en indien deze docent(e) van mening is dat het niveau deze klant overeenkomstig is met het niveau van de lopende matles/groepsles.
• Ingeval het niveau van een nieuwe klant onvoldoende is om een lopende matles/groepsles te volgen, kan een docent(e) enkele privé-sessies adviseren om het niveau te verhogen, of adviseren in een lager les niveau in te stappen.
• Overstappen naar een andere (lopende) serie matlessen/groepslessen kan alleen in overleg met een docent(e), en indien deze docent(e) van mening is dat het niveau van deze klant overeenkomstig het niveau van de lopende matles/groepsles is.
• Indien er onvoldoende belangstelling is voor een matles/groepsles, dan houd YogaRebels zich het recht voor om de matles/groepsles te annuleren, of om deze samen te voegen met een matles/groepsles op een andere dag/tijdstip/locatie. Dit kan zowel voor een enkele les als voor een lopende serie matlessen/groepslessen gelden.
• Klanten met een lessenkaart worden in een matles/groepsles op een bepaalde dag en tijd ingedeeld en zijn verzekerd van een plaats in de betreffende matles.
• Het is mogelijk afgezegde/gemiste lessen in te halen als er ruimte is in een geschikte les binnen de geldigheidsduur van het 6-, 3- of 1 maand abonnement. Het inhalen van lessen is een extra service.
Bij tussentijdse beëindiging, tijdelijke onderbreking van de klant door ziekte, verzuim of vakantie vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een andere dag/tijdstip/locatie binnen de termijn van uw 6-, 3- of het 1 maand abonnement en alleen als er in de betreffende les plaats is. Niet afgenomen lessen komen te vervallen. Inhalen dient altijd in overleg met de docent(e) te gebeuren.
• 4 weken voor het verlopen/vol zijn van de 6-, 3- of 1 maand abonnement dient de klant aan te geven of hij/zij door wil gaan met de lessen.

Privé-lessen (indien hier interesse voor is overleg met de docent(e).

• Tenzij omstandigheden dit verhinderen, word de privé-les door een vaste docent(e) gegeven.
• Privé-lessen worden in overleg met de klant op een vaste tijd/dag in de week gegeven.
• 4 weken voor het verlopen/vol zijn van de 6-, 3- of 1 maand abonnement dient de klant aan te geven of hij/zij door wil gaan met de lessen.

Afzeggingen/Annuleringen

• Indien een klant een privé-les/sessie meer dan 24 uur voor aanvang van de Yoga-sessie (op werkdagen) annuleert, wordt de les niet in rekening gebracht.
• Indien een klant een privé-les/training minder dan 24 uur voor aanvang van de Yoga-sessie (op werkdagen) annuleert, wordt de les in rekening gebracht.
• YogaRebels heeft het recht zonder opgave van redenen sessies-data en tijden te wijzigen.
• YogaRebels heeft het recht zonder opgaven van redenen een Yoga-sessie, 6-, 3- of 1 maand abonnement te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel toekomstige lessen.
• Mocht een docent(e) door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere lessen te geven, dan zorgt YogaRebels voor vervanging.
• Indien YogaRebels geen vervangende docent(e) kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen les(sen) niet in rekening gebracht of er wordt bepaald dat u de sessie elders op een ander locatie dient te volgen.
• Indien aan een matles/groepsles structureel 6 of minder mensen deelnemen, houd YogaRebels zich het recht voor een les te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende matles/groepsles op een ander moment dag/tijd/locatie in te delen.
• Indien er geen passende matles/groepsles beschikbaar is, word de lessenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd.

Vakantieperioden

• In de (school)vakanties en tijdens bepaalde (officiële) feestdagen worden er geen lessen gegeven.
(zie het overzicht van de sluitingsdata op www.yogarebels.nl).

Stilte

• Wij verwachten dat u stil bent in de Yoga ruimte om de rust te behouden voor alle klanten.
• Bij binnenkomst neemt u plaats op u Yoga mat of u gaat liggen in Savasana en behoud stilte totdat de Yoga les begint.

Hygiëne

• Tijdens de Yoga matlessen/groepslessen is er geen eigen badlaken verplicht voor op de mat, maar kunt u een handdoek gebruiken voor u handen, bij zweten. Bij de Pilates lessen dient u wel een eigen handdoek mee te brengen voor op u Pilates mat.
• Draag gemakkelijk zittende, schone, elastische of katoenen kleding en geen sokken, Yoga wordt op blote voeten beoefend. Bij Pilates is het wel prettig om schone sokken te dragen.

Eten, roken & bellen

• Het is ten alle tijden verboden in de studio te eten, te roken en te telefoneren.
• Mobiele telefoons dienen bij het betreden van de studio te zijn uitgeschakeld.

Waardevolle spullen/verlies/diefstal

• Plaats waardevolle zaken in uw gezichtsveld dichtbij u.
• YogaRebels is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de klant.

Kledingadvies

• Makkelijk zittende kleding.